Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy průběžně

25. 3. 2020

 

JAN  HUS - DOBA  HUSITSKÁ

Kutná hora - těžba zlata a stříbra, kněží hromadí majetek, odpustky

Václav IV. – vzdělaný, ale slabý vládce, konflikty se šlechtou i církví

Jan Hus - kněz a učitel (mistr) na pražské univerzitě, kazatel v Betlémské kapli (napomínal a kritizoval kněze i panovníka)-dostal zákaz pořádání obřadů v Praze, proto odchází na venkov

Kostnice r. 1415 - Hus před sněmem vysokých kněží obhajuje své učení, prohlášen za kacíře a 6. července upálen - v Čechách pobouření

Husité - jeho stoupenci přijímali "pod obojí" (tělo i krev) Ježíše Krista, znamením byl KALICH, šlo o stejná práva prostých i bohatých

 

Války husitů

Tábor – město založené husity (bratři a sestry, učení J. Husa)

Jan Žižka z Trocnova - zeman v čele husitského vojska, zkušený válečník, heslo „Pravda vítězí".

V Německu proti nim vojsko - KŘIŽÁCI

Prokop Holý - po smrti Žižky velitelem (kněz), země je však válkami oslabena (chudoba, rozpory, únava)

Bitva u Lipan 1434 - poraženi českým panským vojskem, padl i P. Holý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

   

1300

   

1400

   

1500

 

n.l.

 

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

Nástupcem Zikmunda se stal Albrecht Habsburský (manžel jeho dcery), který brzy zemřel. Jeho syn Ladislav dostal přezdívku Pohrobek.

Rozpory a násilí v zemi řeší správce země Jiří z Poděbrad – husitský král, bez královského původu.

V zemi opět mír, povstala však katolická šlechta, papež posílá křížovou výpravu. I když se Jiří snaží o smír, boje trvají až do jeho smrti. Český trůn pak nabídl polskému rodu.

Vladislav Jagellonský byl slabý a nerozhodný, vznikají významné gotické stavby.

Ludvík Jagellonský (syn) statečně bojuje s Turky, ale umírá mladý (20let) – vymírá rod.

Habsburkové na českém trůně

Češi byli nejbohatší národ v nově vzniklé , proto Habsburkové zde vybírali nejvíc peněz. Snaha o samostatnost země se nedařila. Nástupem Habsburků na český trůn končí středověk a začíná nové období

Ferdinand I. Habsburský

- za jeho vlády vzniká silná říše

- úřady i dvůr stěhuje do Vídně

- zbrojí a platí vojsko (kvůli Turkům), proto zvyšuje daně (šlechta se bouří)

 

Rudolf II.

  • za sídlo zvolil Prahu (neohrožovali ji Turci)
  • vášnivý sběratel umění (obrazy, sochy) – na dvůr zval významné umělce a vědce
  • zajímal se o:

 

astrologii –

astronomii -       VYHLEDEJ VÝZNAM NA INTERNETU A DOPLŇ

 alchymii -                        

RANÝ NOVOVĚK

a s ním přichází i nový umělecký sloh

- ozdobné štíty, pravidelnost, malované fasády, kašny    

– návrat k antice (Řecko, Řím), člověk, bůh, vzdělání