Jdi na obsah Jdi na menu
 


Distanční studium 21. 6.

21. 6. TENTO TÝDEN KONČÍME, DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ DONESTE UČEBNICE BĚHĚM TÝDNE, MŮŽETE I V PÁTEK PŘI VYTVEDNUTÍ VYSVĚDČENÍ. UČEBNICE DO 5. ROČNÍKU ROZDÁME AŽ V ZÁŘÍ. 

V PS pracujte dál na str. 69, přeskočte str. 70 a pokračujte na str. 71. PP vypracujte str. 36

Nové učivo o jednotkách obsahu na str. 36 a 37 se pokuste vysvětlit a příklady zaznamenávat do čtverečkovaného sešitu. v Početníku pracujte na str. 30. Budeme určitě společně znovu docvičovat v září. 

PŘV  Dokončete v poslední část vlastností látek na str. 28. 

17. 6. 

ČJ Procvičujeme pravopis v PS: vypracujte str. 68, pokud budete mít čas, dokončujte nevypracovaná cvičení ze všech minulých stran. V PP str. 35 a 50

M V učebnici pracujte na str. 34 a 35 - stačí ústně, ale pokud bude třeba, dělejte náčrtky či kratičký zápis pro pochopení. Výpočty 34/22 a 35/31 do sešitu. Početník 17/2 a 3

 Vl Udělejte posední zápis (viz složka) a vložte nějaký obrázek RENESANCE, V učebnici čtěte na str. 42 - 45. Pro dokreslení atmosféry doporučuji starý dobrý český dvojfilm Císařův pekař a Pekařův císař.

15. 6. Připomínám všem 6 dětem na distančním studiu a jejich rodičům, že pro uzavření známky v tomto pololetí (věřte, že to nehrotím, ale potřebuji i fyzickou kontrolu vaší tříměsíční práce) dodržte termín odevzdání sešitů 17. 6. (viz zpráva níže z 9. 6.). 

Dále pracujeme v ČJ: Na str. 89 nahoře pozor na Pamatujte! Další roztomilá výjimka našeho krásného jazyka. Zopakujte s dětmi životnost mužského rodu (2. poučka v učebnici na str. 55) a dokončete pravidla psaní koncovek minulého času sloves u mužského rodu - projděte všechna cvičení na str. 89 a 90. V PS dodělejte vše na str. 66 a 67. V PP str. 49 .

Některé učivo záměrně nechávám na příští rok - jednak netvoří základ RVP ve 4.ročníku a také je možné ho pořádně vysvětlit a procvičit až ve škole). Okrajově probereme v tomto týdnu ještě seznámení  římskými číslicemi (průřezové téma s vlastivědou). Pokračujte v učebnici na str. 33, 33/14 a 15 vypracujte i do sešitu. V Početníku vypracujte str. 16, + na str. 26, 27. 28 a 29 pouze 1. sloupec

Přv V učebnici projděte i s otázkami stranu 48 - 50. Následně vypracujte v PS strany 26 a 27.  

9. 6. Momentálně kontroluji dětem ve škole všechny PS (Přv, PS a PP do Čj, Početník) a sešity do vlastivědy a přírodovědy. Prosím všechny na distančním studiu, aby mi tyto sešity (celkem 6 ks) donesli ke kontrole do školy - předem zavolejte nebo napište kdy. Termín odevzdání do 17. 6. 2020.  

ČJ - Do sešitu mluvnice úhledně načrtněte tabulku Přehled psaní koncovek v přísudku ze str. 87. Procvičujte všechna cvičení na str. 87 a 88 ústně, písemně 88/2. V PS vypracujte str. 65, v PP str. 47 (i vzor bude v daném pádu!!!)

M - Pokračovali jsme v nácviku rýsování čtverce a obdélníka (2. díl str. 43) - rozhodně před nárysem dělejte náčrt. K oběma jsme přidali i vzorce pro výpočet obvodů ze str. 51 a 52. Všechny vzorečky (trojúhelník, čtverec i obdélník) si vyznačte výrazně  červenou či dejte do rámečku. Toto učivo je náročné, doporučuji shlédnout ještě v Matýskově matematice. Ve 3. díle jsme pokračovali v procvičování zlomků. Procvičte str. 32 a v Početníku následně vypracujte str. 14 a 15

Vl - Pod zápis o husitech narýsujte sami osu ze str. 37. Pokračujeme v učivu o Lucemburcích - pročtěte str. 38 a 39, udělejte zápis ze složky Vlastivěda a zkuste pracovat s otázkami na str. 40. 

4. 6.  Pomalounku se blížíme do finále, zbývá jen trocha učiva. 

ČJ učebnici projděte a vysvětlete poučky ze strany 85 a 86. Ve cvičeních na těchto stranách poučky procvičujte. V PS vypracujete str. 64.

- pracovali jsme celý týden na geometrii - rýsovali (nejprve náčrt) jsme trojúhelníky podle návodu v 2. díle učebnice na str. 25. Vysvětlili jsme si rovněž trojúhelníkovou nerovnost ze str.33 (bylo by fajn dětem vyrobit podobnou pomůcku, aby pochopily - ve škole ji máme) a na procvičení jsme pracovali v Početníku na 25/1 - první sloupec.

PŘV - vložím zápis (velmi zestručněný) z učiva na str. 37 - 47. Podobným učivem začneme v 5. třídě, takže s dětmi proberte jen do výše jejich zájmu. V PS vypracujte zatím str. 23 - 25. Na str. 23 na volné řádky napiš, jaké jsou obnovitelné zdroje energie (vyhledej na internetu nebo je najdeš v učebnici na straně 4 a 5)

 

2. 6. 

ČJ ústně str. 84, 84/11 dle zadání napište do mluvnice, bez vzorců souvětí. PP  dodělat str. 10

ve 2 díle jsme se vrátili k učivu geometrie - str. 33 a 46  Děti  musí pochopit trojúhelníkovou nerovnost, správně narýsovat a popsat libovolný trojúhelník (bez daných velikostí), změřit jeho strany a vypočítat obvod. Do sešitu napsat červeně vzorec ze strany 46. Vypracovat do sešitu geometrie 46/4 - narýsuj a vypočítej a).

Vl pročíst učivo na str. 36 a 37 + zápis ve Vlastivědě ( shlédnout příslušné díly Dějin)

28. 5. 

ČJ ústně:  Do sešitu mluvnice opište obě poučky ve žlutém rámečku ze str. 82 a 83. Dále ústně 83/ 4 a 6. Do sešitu krasopisně přepiš 83/7 a doplň čárky v souvětí - a) až d) nemusíte, ale můžete, pokud máte čas. PS 61/4, 62 a 63 celé.

V učebnici pokračujte ústně slovní úlohy str. 18 a 19 (pomocné výpočty, pokud bude třeba na papír). Početník 1. díl - dokončete vše na str. 13, 14 a 15. 

Přv  V učebnici přečtěte a odpovídejte na otázky str. 37 a 38, v příspěvku Přv najdete zápis.

26. 5.

Děti, které stále pracují doma budou mít tady na stránkách obsah učiva, které probíráme ve škole. Budu rozlišovat, co jsme vypracovali ústně a co písemně. Pokud budu chtít zaslat zpět, opět vyznačím červeně. Zapisovat budu 2x týdně. JF

ČJ - opakovací diktát (30/6), učebnice str. 82 (u souvětí umět napsat vzorec souvětí - najdeš na straně 84), PP str. 10 a 42 celá, PS 61/5 (zde na řádky napište vzorce souvětí).

- pouze slovní úlohy na str. 15 - 17, do sešitu 15/4, 17/12 - dodržujte psaní zlomku na 1 řádek (poloviční velikost od celých čísel). Početník 5/3, 7/1 

Vl - zápis v příspěvku Vlastivěda, opakování učiva na stránce 35 (procházet otázky, nalézt odpovědi - sešit, učebnice)